Bagaimana untuk menjadi peniaga forex rasmi di india


Aktiviti yang dibenarkan di bawah lesen ini hanya membenarkan penukaran dari satu mata wang ke mata wang lain. Seperti pada tarikh terdapat RRB - seperti pada Mac, Lebih lanjut, kini RRB sedang menjalani penyusunan semula dan penggabungan kewangan. Kumpulan juga menyatakan bahawa dari segi pemilikan, RRBs memenuhi kriteria 'sesuai dan wajar'. Bank penaja mempunyai pengalaman yang kaya dalam urus niaga pertukaran asing dan RRBs dapat menarik kepada bank penaja untuk latihan dan penggredan kemahiran, jika diperlukan.Walau bagaimanapun, Kumpulan mengesyorkan agar memudahkan pengeluaran draf mata wang asing dan sebagainya. Kriteria Kelayakan untuk pemberian lesen RAD-Kategori II yang terhad. Kumpulan telah membincangkan secara terperinci pendispensian semasa yang tersedia untuk pelbagai kategori orang yang diberi kuasa dan berdasarkan rangka kerja pengawalseliaan di mana setiap kategori institusi berfungsi isu pemberian lesen mereka sebagai AD Terhad telah dipertimbangkan. Kumpulan mengesyorkan bahawa kategori institusi berikut boleh dipertimbangkan untuk tujuan tersebut.

bagaimana untuk menjadi peniaga forex rasmi di india

Struktur yang dicadangkan Struktur yang dicadangkan oleh orang yang diberi kuasa adalah seperti berikut:

Bentuknya adalah kesederhanaan. Sesetengah peniaga mata wang kecil Britain beroperasi pada tahap ini. Elakkan mana-mana Broker yang akan membuat anda menunggu lebih dari 48 jam, dalam tindakan anda akan mencari beberapa Broker yang akan membayar anda pada hari yang sama yang anda minta sebagai penarikan balik anda membuat pengeluaran anda melalui dompet web! Objektif di belakang membenarkan Penukar Wang yang Dibenarkan untuk menjalankan perniagaan? Borang permohonan bersama-sama dengan dokumen yang diperlukan hendaklah dikemukakan kepada jabatan pertukaran asing pejabat serantau Reserve Bank Of India di mana pejabat berdaftar syarikat itu terletak. Ya, lesen perlu diperbaharui setiap tahun dengan menyediakan dokumen yang berkenaan bagaimana untuk menjadi peniaga forex rasmi di india Bank Rizab India. Di samping itu, Bank Papua New Guinea juga telah berkongsi nombor berikut nombor siri wang kertas berikut yang tidak pernah dikeluarkan dan dijual kepada pengitar semula di Eropah dan oleh itu, tidak sah di Papua New Guinea: Transaksi sedemikian tidak semestinya memerlukan pembukaan dan mengekalkan mata wang asing dalam akaun NOSTRO dengan bank di luar India. Ia berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang bersampingan dengan pembiayaan aktiviti berkaitan perdagangan antarabangsa yang dijalankan oleh institusi-institusi ini, bagaimana untuk menjadi peniaga forex rasmi di india. Francaisi boleh menjalankan perniagaan menukar wang terhad sahaja.Tiada Perubahan 6. Lawatan Persendirian, b. Perjalanan Perniagaan, d. Yuran penyertaan dalam persidangan global dan latihan khusus, e. Penggambaran filem, h. Pengeluaran upah anak kapal, i. Pendidikan Luar Negara, j. Pengiriman wang di bawah aturan pendidikan dengan universiti di luar negara, k. Pekerjaan dan pemprosesan, yuran penilaian untuk aplikasi pekerjaan luar negara, m. Yuran Perundingan Emigrasi dan Imigresen, n. Yuran visa, hlm. Transaksi sedemikian tidak semestinya memerlukan pembukaan dan penyelenggaraan akaun NOSTRO dalam mata wang asing dengan bank di luar India.


bagaimana untuk menjadi peniaga forex rasmi di india