Akaun forex Absa

Semua pesanan dipadankan dengan harga sahaja, oleh itu sekiranya saham yang tidak mencukupi tersedia untuk dipadankan dengan pesanan sepenuhnya, maka perintah itu mungkin hanya sebahagiannya dilaksanakan. Perintah yang diletakkan "Di Pasaran" akan dilaksanakan dengan serta-merta, sebahagian atau sepenuhnya, pada harga terbaik, dengan anggapan bahawa ada pihak yang tersedia. Jika tiada tawaran atau tawaran yang tersedia, pesanan akan diletakkan pada harga yang ditetapkan.

Bidangkuasa Terma dan syarat ini ditadbir semata-mata oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Republik Afrika Selatan dan tertakluk kepada bidang kuasa mahkamah Republik Afrika Selatan. Perkhidmatan dan maklumat pelaburan yang terdapat di Laman Web ini tidak disasarkan kepada penduduk di luar Republik Afrika Selatan.
Masa tindak balas kelihatan lebih perlahan daripada platform BOE. Terma dan Syarat Terakhir Dikemaskini: Terma ini merupakan perjanjian di antara anda pelanggan dan Absa Stockbrokers. Versi terkini istilah mengikat anda setiap kali anda melawat laman web. Pelabur perlu membuka akaun dalam talian sebelum mereka boleh bertukar saham melalui perkhidmatan ini. Sila ambil perhatian terhadap peraturan, komitmen dan penafian yang dinyatakan dalam terma dan syarat ini. Semua pelanggan mesti memastikan mereka memahami dan menerima syarat-syarat ini.

Sistem ini hanya akan menerima pesanan untuk membeli saham jika Absa Stockbrokers memegang dana yang mencukupi untuk akaun pelanggan. Sistem ini akan memaparkan semua pesanan terbuka serta 20 pesanan siap, tamat atau dibatalkan yang terakhir. Semua maklumat harga saham ditangguhkan sekurang-kurangnya 15 minit. Tiada harga langsung boleh didapati, kecuali apabila meletakkan pesanan.

Khususnya, tiada apa-apa pun di laman web ini yang harus ditafsirkan sebagai menyasarkan orang atau entiti di Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom, Australia dan Hong Kong. Laman Web ini dan semua maklumat yang disediakan di Laman Web ini dan perkhidmatan yang disediakan di laman web ini disediakan "sebagaimana adanya".

Kadar sejarah yang terpilih - Bank Rizab Afrika Selatan Kami mempunyai pasukan hubungan yang kuat yang mempunyai cawangan kewangan pertanian yang mendalam dan industri anda. Sila luangkan sedikit masa untuk memberi kami cadangan anda. Perintah "Pada Had" menentukan harga beli maksimum atau harga jualan minimum di mana bahagiannya akan didagangkan. Perbankan Pelaburan Pasukan Perbankan Pelaburan kami mempunyai rekod prestasi yang luas di seluruh benua Forex. Pelaburan Korporat dan Institusi, akaun forex absa. Harga dalam unit Rand per absa. Maklumat yang diberikan di laman web ini tidak boleh dianggap sebagai akaun forex absa atau nasihat pelaburan dalam apa jua bentuk, akaun forex absa. Akaun dalam talian baru akan diaktifkan dalam tempoh 48 jam semasa minggu perniagaan surat arahan asal diterima. Tiada harga langsung boleh didapati, kecuali apabila meletakkan pesanan.

Maklumat yang diberikan di laman web ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat profesional atau pelaburan dalam apa jua bentuk. Pelanggan harus berunding dengan penasihat profesional sebelum bergantung pada sebarang maklumat di Laman Web ini. Permulaan, tempoh, penamatan dan penggantungan Terma dan syarat ini akan bermula pada tarikh penerimaannya oleh pelanggan dan akan berterusan tanpa batasan, dengan syarat pelanggan boleh menamatkan perjanjian dengan serta-merta dengan memilih butang "Batal Pendaftaran" di bawah "Maintain My Akaun "di Laman Web, selepas itu perkhidmatan tersebut akan segera ditamatkan.

Oleh itu adalah sangat disyorkan bahawa untuk saham-saham cair dan waran tertentu, pesanan diletakkan "Pada Batas". Perintah "Pada Had" menentukan harga beli maksimum atau harga jualan minimum di mana bahagiannya akan didagangkan. Jika, bagaimanapun pesanan boleh dilaksanakan pada harga yang lebih baik pada masa itu, pelanggan akan mendapat manfaat. Perintah "Pada Had" akan disusun mengikut masa dan keutamaan harga dan hanya akan dilaksanakan sebaik sahaja semua pesanan di hadapannya dalam baris gilir telah dilaksanakan.

Absa Stockbrokers boleh memberikan notis penamatan kepada pelanggan melalui penerbitan di Laman Web, atau melalui e-mel atau alat komunikasi lain. Absa Stockbrokers mungkin menggantung sementara penggunaan Laman Web ini dari segi terma dan syarat ini untuk membaiki, menyelenggara, menaik taraf, menggantikan atau memperbaiki mana-mana perkhidmatan Absa Stockbrokers dalam istilah ini. Di mana keadaan membenarkan, Absa Stockbrokers hendaklah menggunakan usaha terbaiknya untuk memberi notis terlebih dahulu mengenai apa-apa penggantungan kepada pelanggan.

akaun forex absa

Sebaik sahaja pesanan telah diserahkan, pesanan akan muncul di bawah jadual "Buku Pesanan Hari ini" sehingga masa perintah itu dilaksanakan, dibatalkan atau ia tamat tempoh. Pengesahan e-mel akan dihantar kepada pelanggan apabila:

Penukaran akaun dan membelah portfolio Pelanggan sedia ada Absa Stockbrokers yang mempunyai portfolio atau akaun dagangan telefon biasa mungkin ingin menukar akaun mereka ke akaun dalam talian. Proses pendaftaran dalam talian mesti diikuti dan semua dokumentasi yang berkaitan termasuk surat yang mengarahkan kami memindahkan semua saham dan baki tunai dari akaun sedia ada.

Sila nyatakan nombor akaun. Akaun dalam talian baru akan diaktifkan dalam tempoh 48 jam semasa minggu perniagaan surat arahan asal diterima. Pelanggan yang ingin memecah portfolio sedia ada harus melengkapkan proses pendaftaran; termasuk menandatangani mandat dan melampirkan semua dokumentasi yang berkaitan, termasuk surat kepada Absa Stockbrokers yang mengarahkan kami tentang saham yang hendak dipindahkan.


Absa Stockbrokers akan memulihkan penggunaan laman web ini dengan seberapa segera yang munasabah praktik selepas penggantungan sementara sedemikian. Sistem Semua penyertaan adalah masa dicap dan teliti log. Sistem ini hanya akan menerima pesanan untuk menjual saham jika Absa Stockbrokers memegang saham klien dan akaun didaftarkan untuk berdagang saham dalam talian.akaun forex absa

Pelabur bukan pemastautin Adalah penting bahawa pemegang akaun bukan pemastautin mengisytiharkan fakta ini apabila mereka melengkapkan mandat. Kegagalan berbuat demikian boleh dianggap sebagai pelanggaran peraturan pertukaran asing. Perkhidmatan ini hanya tersedia untuk akaun yang didaftarkan kepada saham dagangan dalam talian. JSE dibuka untuk perdagangan dari 9: Untuk apa-apa perintah yang akan dilaksanakan, perlu ada rakan niaga yang sepadan, oleh itu untuk pesanan "beli", tawaran yang sepatutnya diperlukan dan untuk pesanan "menjual", tawaran yang sepatutnya perlu disediakan .